Premios Graffiti 2019 | Ceremonia Lanzamiento | EVP

Nicola Etcheverry (La Rockola Humana- NaK)
2 agosto, 2019
Gonzalo Neira (Lapso)
16 agosto, 2019