Videos

29 noviembre, 2019

Seymour Duncan Twin Tube Classic | Reseña | EVP | Overdrive | Distortion

22 noviembre, 2019

Pablo Martin (Los Ultraman)

15 noviembre, 2019

ZVex Mastotron | Reseña | EVP | Fuzz | Pedal | Distortion

8 noviembre, 2019

Pablo Pintos (Trascarton)